Brilo logo
CZ
Text menu

Používejte pro webové projekty dotazník

Tomáš Kocifaj
Tomáš Kocifaj
28.02.2020

Protože jsme se v Brilu rozhodli vyhlásit boj špatným projektům a přispět ke zlepšení kvality českého onlinu, chceme postupně zveřejnit všechny možné informace a nástroje, které sami používáme. Dáváme je k dispozici všem, kteří se chtějí společně s námi vydat na stejnou cestu.

Začínáme jednoduchým, nicméně velmi důležitým nástrojem, projektovým dotazníkem. Ten je vhodné vyplnit ještě před zahájením prací na webovém projektu. Nejde jen o to, aby případný dodavatel pochopil kdo jste, co děláte, proč to děláte a jak. Ale často se také stává, že sám zadavatel při vyplňování dotazníku přijde na zcela nové nápady a myšlenky. Dotazník obsahuje sadu otázek, které pomohou zadavateli i dodavateli utříbit si myšlenky a lépe pochopit projekt, který má vzniknout.

Jaké okruhy dotazů dotazník obsahuje:

 • Představení: Kdo jste, co děláte, jak to děláte a čeho chcete dosáhnout
 • Potřeby a důvody: Proč potřebujete nový web, jaká je vaše motivace a očekávání
 • Cílové skupiny: Kdo u vás nakupuje, kdo je ideální zákzaník, jaké tvoří zisky, tržby, atd.
 • Konkurence: Kdo je vaše konkurence, v čem je lepší, v čem horší, jaké používá reklamní kanály
 • Bariéry: Vaše slabá místa, proč u vás nenakoupit a koho nechcete mít za zákazníka
 • Obecné otázky: Koho do projektu zapojit, jaké jsou dosavadní zkušenosti, jaké máte podklady, atd.

Dotazník není dogma

Na začátku je potřeba si uvědomit, že dotazník samotný není nepřekročitelný. Není to věc, která je pevná jako skála. Je to sada obecných otázek, na které je vhodné si odpovědět už na začátku spolupráce. S jistotou se přihodí, že každý klient (každý projekt) bude potřebovat otázky trochu jiné. Některé odpovědi vás společně přivedou na další a další otázky, které bude potřeba vyřešit, dále je rozvijet a zajímat se o spoustu dalších detailů.

Je nutné vědět, že se nejedná o exaktně definovatelný materiál. Není zárukou toho, že když podle toho uděláte webový projekt bude dokonalý. Je to pomocný nástroj, abyste společně vytvořili diskusi nad důležitými tématy. Také, abyste se na začátku odprostili od toho, zda bude stránka zelená, modrá nebo růžová. Abyste se odprostili od termínů: „jednoduchý web“, „čistý design“, „moderní přístup“, a další často užívaná klišé. Neříkáme, že tyto prvky nejsou pro webový projekt důležité, chápeme, proč vám na tom záleží, ovšem ve chvíli zadávání nejsou až tak podstatné.

Dotazník není zadáním ani specifikací projektu

V žádném případně to vyplněním dotazníku nesmí skončit. Dotazník samotný není podklad pro vypracování nabídky, není to podklad pro smlouvu o dílo. Je to materiál, který má vyvolat další témata a pomoci diskusi udělat věcnou. Po přečtení dotazníku by měl být dodavatel blíže k projektu, který by měl realizovat. Měl by více chápat, co zadavatel potřebuje, co ho trápí a jaká má očekávání. Následně by měl dodavatel navrhovat řešení, jak potřebných cílů dosáhnout.

V ideálním případně by se měl domluvit workshop, kde by se měli obě strany společně zabývat tím, kam společně míří a jak toho dosáhnout. Popřípadě, dovysvětlit si některé části a začít společně pracovat na technické specifikaci nebo vypracování úvodních prototypů.

Jak s tím naložit?

Není nutné vše důsledně v dotazníku „vyžadovat“. Klidně dotazník vezměte, předělejte ho, doplňte své vlastní otázky. Nebo otázky smažte, jestli s vaším projektem nesouvisí. Jiné přidejte. Udělejte cokoliv, co vám pomůže navrhnout projekt, který bude mít opravdu hlavu a patu. Jeho vzhled, obsah i cíl se budou odrážet od reálnějších podkladů. Nebude stavěn jenom na na myšlence : „Potřebujeme nový web…“.

Dotazník berte jako nástroj, který byste měli zařadit do svého workflow nebo ho přidat jako jeden z podkladů do výběrového řízení. Bude to dokument, který na začátku pomůže oběma smluvním stranám.

Dotazník ke stažení

Speciální poděkování

Dokument již sami několik let používáme. Opakovaně jej měníme, doplňujeme a předěláváme. Abychom měli větší jistotu, že dotazník pokrývá co největší obecný pohled na danou věc, oslovili jsme ještě další kolegy z oboru. Ti si dotazník přečetli a poskytnuli nám potřebnou zpětnou vazbu.

Na dotazníku spolupracovali:

 1. Tomáš Kocifaj
 2. Jakub Hladký
 3. Daniel Nytra
 4. Martin Hrabánek
 5. Martin Laudát

Sdílejte článek

Podobné články