NRB

Národní rozvojová banka
NRB_img_headline
s novým webem v novém brandu
NRB_img_headline

Bankovní instituci, která působí v oblasti veřejného zájmu. Jejím hlavním cílem je podílet se na udržitelném ekonomickém a sociálním rozvoji České republiky prostřednictvím poskytování finančních produktů. Zejména pro malé a střední podniky, rozvoj infrastruktury a další oblasti ekonomiky.
Marketing WebDesign HTML / CSS coding CMS
2022
Zadání

Na základě nové brand identity Národní Rozvojové Banky vytvořit webové stránky, které by byly v souladu s vizuálním stylem. Ve spolupráci s NRB (Národní Rozpočtovou Bankou) jsme se zaměřili na dosažení konzistentního dojmu napříč celou online i offline prezentací. 
 

Uživatelský výzkum na první místě

Při návrhu nové vizuální podoby webového projektu jsme museli realizovat uživatelský výzkum. Ten určil, jakou strukturu bychom měli zvolit. Jaké informace uživatele na stránkách bankovní instituce hledají, co jim není jasné, co je často odradí od oslovení nebo co by potřebovali lépe vysvětlit.

Při hloubkových rozhovorech jsme vyslechli desítky podnikatelů a státních úředník, abychom strukturu a informace na webovém projektu navrhli co nejlépe. Nejlépe tak, aby se ve všem cílová skupina snadno vyznala.

Návrhy a testování prototypů

Na základě výsledku uživatelského výzkumu bylo připraveno vše do prototypů (wireframes). Všechny navržené dopadové stránky byly podrobeny uživatelskému výzkumu. To zajistilo odhalení případných neergonomických částí návrhu nebo samotného obsahu a jejich úpravu před finálním návrhem.

Odpovídající styl

Vizuální pohled musel budit dojem seriózní finanční instituce. Nesměl být příliš odvážný, ale zároveň bylo nutné zachovat moderní styl, který odpovídá aktuálním trendům v oblasti webdesignu.

Pomohla nám architektura

Inspirovali jsme se v oblasti architektury. Velké budovy, kanceláře, finanční prostředí, pravidelné a rovné tvary. To vše nám pomohlo při definici nového designu.

Vizuální styl

Při tvorbě designu jsme vycházeli z brand manuálu zadavatele. Klíčovým cílem bylo zajistit, aby uživatelé získali konzistentní dojem ať už jsou na webu, sociálních sítích nebo jakémkoliv místě Národní rozvojové banky. Jednotný vizuální styl napříč všemi webovými stránkami, sociálními médii a tištěnými materiály je klíčové pro vytváření profesionálního dojmu a budování silné identity značky.

Důraz byl kladen také na psychologii barev.  V původním webu byla dominantní červená barva, ta u uživatelů může vyvolávat nepříznivý dojem nebezpečí. Proto jsme ji omezili. Posílili jsme modrou barvu, která budí důvěru pro finanční institut.
 

Technologie, které si spolu rozumí

Pro realizaci projektů vybíráme vždy ideální kombinaci technologií a nástrojů. Jejich kombinace musí dát nejlepší výsledek z pohledu potřeb klienta, kvality a také vstupní investice. V ideálním případě správný poměr cena / výkon.

vojtech-stepanek-hs

Vojtěch Štěpánek

Chief Strategy Officer

Jste připraveni začít? Posuňte s námi své podnikání na další úroveň

Mám zájem o...