Brilo logo
CZ
Text menu

WordPress akademie – Závěrečné ukončení

Tomáš Kocifaj
Tomáš Kocifaj
18.06.2018

Už v předchozích dílech jsme průběžně informovali o tom, jak probíhá první pilotní projekt celé WordPress akademie ve spolupráci s 4FIS z VŠE v Praze. Nyní jsme dospěli do finálne a můžeme celý proces vyhodnotit, rozdat patřičné certifikáty a podívat se na vzniklé projekty účastníků.

Informace o jednotlivých částech WP akademie si můžete přečíst v předchozích dílech:

Jak závěr WordPress akademie probíhal

Na začátku bylo 10 účastníků, kteří byli vybráni z řad studentů VŠE. Ti s námi začali pronikat do tajů programování v CMS WordPress. Proběhlo celkem 5 přednášek. Prošli jsme celý vývoj od kódování HTML a CSS až po programování v PHP. Následně jsme se podívali na nejpoužívanější pluginy,  dále jak optimalizovat výkon a také na potřebnou bezpečnost.

Získané informace měli následně účastníci využít pro stavbu svého vlastního WordPress projektu a tím nám také představit, co vše si z akademie odnesli. Na konci celé akademie měl každý z účastníků přibližně 10 minutový prostor, aby svou realizaci představil. Každý měl rovněž prostor zeptatse, co mu dělalo problémy a dostal obratem odpoveď.

Velké zklamání s velkým respektem

Z 10 účastníků na začátku se finálního závěrečeného kola účastnílo pouze 6 lidí. 40% účastníků se tedy k finále vůbec nedostavilo. Od těchto šesti lidí jsme viděli jejich projekty. Některé projekty byly opravdu velmi dobře zpracované a bylo znát, že si s nimi dali autoři práci. Použili nasbírané informace z přednášek, projekt finálně spustili a uvedli do provozu. U některých však bylo patrné, že nevěnovali dostatek energie a cílevědomosti tomu, aby svůj projekt dokončili a odprezentovali. To nás velmi mrzelo.

Ve výsledku jsme udělili pouze dva certifikáty. Ostatních 8 účastníků certifikát nezískalo. Na jednu stranu to pro nás bylo nemalé zklamání, ale s respektem můžeme oba dva absolventy doporučit a získaný certifikát není jen vytisknutým kusem papíru, který získal každý, kdo se přišel jenom podívat.

Tento přístup chceme nadále udržovat a předat certifikát skutečně jen těm, kteří patřičné vědomosti dostatečně načerpali a uvedli v praxi. Tím cheme garantovat, že člověk, který certifikát z WordPress akademie vlastní, je skutečně někdo, kdo své znalosti ze světa WordPress dostatečně prokázal.

 

WordPress akademie - závěre
WordPress akadmie - závěrečná prezentace

Jak budeme postupovat dále

Pilotní projekt máme dokončen. Vzešli z něj dva lidé, kteří vlastní certifikát WordPress academy. Odnesli jsme si také mnoho zkušeností a námětů co napříště zlepšit. Na podzim tohoto roku proto chystáme další kolo. Nyní bude už WordPress akademie otevřena veřejnosti a účastnit se může každý. Tedy skoro každý. Neboť o účastníky bude připraven vstupní test, který má prověřit potřebné znalosti.

Pro úspěch akademie je třeba zaručit, žnikdo nebude skupinu v realizaci brzdit a nebude zdržovat lektora základními otázkami.

Co musí takový účastník znát?

  • Základní znalosti HTML a CSS
  • Základní znalosti PHP – co je to proměnná, funkce, parametr funkce, pole, objekt, podmínka, cyklus, atd.

Není toho moc, že? Přesně tak! Chceme naše účastníky potřebné věci naučit. Ale nechceme se zdržovat obecnou sadou informací. Pokud byste měli zájem se naší podzimní akademie účastnit, toto jsou přesně věci, na které se budeme ptát a které byste měli znát.

Poděkování

Chceme tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na akademii, předešvím klubu 4FIS z VŠE Praha, kteří organizačně celou akademii zaštítili a poskytli prostory. Velké díky patří také naším lektorům, kteří si našli čas a přišli účastníkům předat své know-how:

  • Jan Svěrák – Král HTML a CSS z Brilo.cz
  • Martin Hlaváč – PHP WordPress guru z Brilo.cz
  • Tomáš Cirkl – Studna znalostí WordPress pluginů z WPLama.cz
  • Vladimír Smitka – Obranný štít českých WordPress webů z Lynt.cz

Všem velice děkujeme a těšíme se na vás opět na podzim kdy to rozjedeme všechno znovu. A až vám někdo předloží tento cerfitikát, pamatujte, že se opravdu nedává jen za „účast“. Na viděnou na pozdim.

Sdílejte článek

Podobné články