Zpět na články

Proč investovat do brandových kampaní

david-zelenka-hs
David Zelenka
17.11.2023
4 minuty čtení
# Brand # PPC
Brilo Team – Proč investovat do brandových kampaní, muž obklopený reklamou

Boj o pozornost uživatelů na internetu je čím dál složitější, marketingové strategie a nástroje sofistikovanější a situace na trhu ne vždy růžovější. Jednou z častých otázek, kterou řešíme s našimi klienty, je rozdíl mezi brandovými a výkonnostními kampaněmi. Resp. smysl brandových kampaní, které, na rozdíl od těch výkonnostních, nejsou často tak využívané, jak by měly / mohly.

Zatímco výkonnostní reklama je často považována za hlavní kanál (hlavně díky své měřitelnosti a rychlým výsledkům), brandové kampaně bývají odsouvány do pozadí kvůli jejich špatně měřitelnému dopadu na prodej a návratnost investic.

Brandové kampaně, i když ne vždy přinášejí okamžité výsledky, hrají důležitou roli ve vytváření dlouhodobých vztahů se zákazníky a budování povědomí o značce. Jejich význam spočívá i v jejich schopnosti vytvářet emocionální spojení s cílovou skupinou. Zatímco výkonnostní reklama může generovat prodeje, brandové kampaně budují základ, který využívají právě všechny ostatní kanály.

V následujícím textu se podíváme na důvody, proč by měly být brandové kampaně standardní součástí vaší marketingové strategie.

Základní principy brandingu

Branding je víc než jen logo a firemní barvy – je to soubor vjemů, které člověk vnímá při interakci s vaší značkou. Zároveň by branding měl prostupovat do všech ostatních komunikačních kanálů a tam reflektovat hodnoty a cíle vaší značky, aby vytvořil konzistentní a zapamatovatelný obraz.

V marketingu je branding klíčem k získání důvěry a loajality zákazníků, kteří jsou denně zavaleni tisíci různými sděleními. Silná značka vám v takovém prostředí pomůže vyniknout a vytvořit emocionální spojení s cílovou skupinou a má větší šanci na udržení dlouhodobých vztahů s vašimi zákazníky.

Vliv brandových kampaní na ostatní marketingové kanály

Dlouhodobý dopad brandingu se odvíjí i od jeho schopnosti budovat povědomí a výše zmiňovaný konzistentní obraz značky. Brandové kampaně vytvářejí základ marketingového mixu, na kterém mohou efektivněji stavět ostatní kanály.

Silná značka může zvýšit efektivitu vašich PPC kampaní, protože uživatel uvidí ve výsledcích vyhledávání známou značku, u které se proklikne na web s větší pravděpodobností, než u značky, o které nikdy neslyšel..

Stejný efekt je patrný i v SEO. Webové stránky s pevně zakotveným brandem často získávají vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání, protože Google hodnotí důvěryhodnost a autoritu značek. Kromě toho, když lidé vyhledávají vaši značku, přirozeně zvyšují vaše organické pozice a návštěvnost.

I sociální sítě jsou úzce propojené s brandovými kampaněmi. Silný brand dokáže generovat vyšší míru interakcí, sdílení a diskuzi mezi uživateli. To nejenže posiluje povědomí o značce, ale také přináší vyšší dosah a viditelnost vašich příspěvků.

Měření úspěchu brandových kampaní

Jednou z výzev brandových kampaní je jejich měření. Tradiční metriky jako konverze nebo ROAS nedávají vždy při vyhodnocování brandu smysl, ale existují jiné způsoby, jak posoudit jejich úspěch. 

Jak už bylo zmíněno v předchozích odstavcích, brand ovlivňuje i všechny ostatní kanály. Jeho vliv tak můžete sledovat například právě na výkonu ostatních kanálů - ceně za proklik, přístupů na web z přímé návštěvnosti, průměrné pozice v rámci organického vyhledávání nebo zmínky na sociálních sítích.

Další možností měření brand awareness jsou například uživatelské výzkumy, kvantitativní výzkumy, brand lifty apod.

Brandové kampaně, které vytvářejí silnou vazbu mezi značkou a jejími zákazníky, často vedou ke zvýšené loajalitě a opakovaným nákupům, což je jedním z dalších důležitých ukazatelů. V tomto případě pak vyhodnocování spočívá hlavně ve zpětné vazbě od zákazníků a vychází primárně z interních dat firmy / e-shopu.

Integrace brandových kampaní do celkové marketingové strategie

Úspěšné brandové kampaně nejsou jediným aktivním kanálem, ale měly by být smysluplně začleněny do celkové marketingové strategie.

Klíčem k efektivnímu brandu je konzistence. Všechny marketingové aktivity by měly mít jednotný komunikační cíl, styl a sdělení. Tato konzistence pomáhá posilovat povědomí o značce a zvyšuje její celkovou sílu a výkon.

Stejně tak je důležité sledovat a analyzovat výkon brandových kampaní a průběžně je upravovat podle zpětné vazby, výsledků nebo změnám v komunikační strategii. Tak můžete zajistit, že brandové aktivity jsou co nejúčinnější a plně integrované do celkové marketingové strategie.

Brandové kampaně jsou neocenitelnou součástí jakékoliv úspěšné marketingové strategie. I když nemusí být jejich výsledky okamžitě měřitelné, dlouhodobý dopad na povědomí o značce, loajalitu zákazníků a celkovou efektivitu marketingových aktivit je nezpochybnitelný.

Investice do brandingu není jen o tvorbě krásné grafiky nebo vtipných reklamních sloganů; je to o vytváření hlubokých, smysluplných a hlavně dlouhodobých vztahů se zákazníky. V současné dynamické době, kde je konkurence jen kliknutí daleko, je silný brand klíčový pro dlouhodobý úspěch a růst vaší společnosti.

Sdílejte článek na:

Ať vám nic neunikne, články a další zajímavosti vám pošleme přehledně v newsletteru.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů a GDPR.

David Zelenka
Chief Marketing Officer
David v roli CMO vede marketingové oddělení Brila. Díky práci s různými typy klientů, od malých rodinných firem až po nadnárodní korporace, dokáže své zkušenosti aplikovat napříč marketingovými kanály, ale zaměřuje se především na SEO, analytiku a umělou inteligenci. Neustále se snaží posouvat svoje hranice (nejen) v digitálním marketingu, pomáhat klientům růst a prohlubovat jejich porozumění online světu.

Mám zájem o...