Brilo logo
CZ
Text menu

Co je to špatný webový projekt?

Úderné jednotky zbraněmi tupými se ohánějící, vozové hradby bočnic prosté, či hladové šiky bez velení. Tak se dá v metaforách popsat oč tu kráčí.

Špatný projekt poznáte podle

Špatný projekt poznáte podle

 • Neúměrné náklady vůči výsledně odvedené práci

  Nemusí se jednat o levný nebo drahý projekt. Oba dva extrémy značí, že nebyl nalezen ideální poměr cena / výkon.

 • Nemá vysokou šanci na návratnost investice

  Když investice není adekvátní a také není předem spočítáno, jaké jsou šance na návratnost vynaložených prostředků.

 • Není myšleno na údržbu a další rozvoj projektu

  Nikdo se nezamyslel nad tím, jak náročné bude projekt udržovat, rozvíjet a co s ním bude za x let. Projekt vznikl a všichni si myslí, že tím je hotovo.

 • Rozpočet není průhledný a není jasné co vše platíte

  Když v nabídce i dokumentaci chybí přesný položkový rozpočet. Také když není přesně rozepsáno, jaké práce se budou vykonávat a kolik stojí.

 • Postrádá podrobnou technickou dokumentaci

  Dokumentace často chybí, nebo je jen velmi obecně popsána. Nelze pak určit, zda projekt bude mít všechny potřebné technické náležitosti.

Dobrý projekt poznáte podle

Dobrý projekt poznáte podle

 • Odpovídající investiční náklady na celou realizaci

  Cena projektu musí vždy odpovídat jeho kvalitě a výslednému výstupu. Každá vynaložená částka má jasný důvod.

 • Celková cena je úměrná potřebám klienta

  Výše investice je kalkulována vůči trhu na němž se pohybujete, vaší konkurenci a schopnosti s projektem uspět.

 • Projekt počítá s dlouhodobým rozvojem

  Jsou předem známy (alespoň teoreticky) cesty a způsoby jak projekt udržovat a rozvíjet. Pak můžeme sloužit i řadu let bez dalších velkých investic.

 • Kalkulace projektu je naprosto transparentní

  Kalkulace je rozdělena na konkrétní částky. Je srozumitelné, nač bude jaká část rozpočtu použita. Není prostor pro pochyby a dvojí výklady.

 • Propracované zadání včetně technické specifikace

  Konkrétně sepsané body, co projekt bude obsahovat, jak budou jednotlivé funkcionality pracovat, jakých milníků je třeba dosáhnout a v jakém čase.

Jak vypadá rozpočet?

Špatný projekt

 • Zisk
 • Režie
 • Provize
  obchodníka
 • Práce
  na projektu
 • Kontrola
  výstupu

Celková cena projektu

U špatných projektů dochází často k tomu, že energie vkládaných peněz není adekvátně rozložena.

Často se stává, že na vývoj a potřebné odborníky, kteří projekt vytváří a jsou jeho garanty, není dostatek prostoru.

Projekt tím pádem nemá odpovídající kvalitu a na trhu s konkurencí nemá šanci uspět.

Takovým projektům se vyhýbejte.

Dobrý projekt

 • Zisk
 • Režie
 • Provize
  obchodníka
 • Práce
  na projektu
 • Kontrola
  výstupu
 • Provoz a
  údržba

Celková cena projektu

Projekt má správné rozložení vstupní investice. Všechny části mají finanční prostor podle své důležitosti.

Na projektu pracují zkušení odborníci, kteří jsou za svou práci adekvátně ohodnoceni a tvoří dobré výstupy.

Je dosažena potřebná úroveň kvality práce, jednotlivých výstupů a dlouhodobé vize.

Takový projekt požadujte.

Co můžete čekat od projektů z naší dílny?

Transparentní rozpočet

Transparentní rozpočet

Všechny úkony a práce rozdělíme a oceníme tak, abyste bez pochybností rozuměli, zač platíte. A to včetně zisku naší společnosti.

Technická specifikace

Technická specifikace

Vytvoříme precizně definovanou technickou specifikaci, která odpovídá webovým projektům 21. století. Žádné pochybnosti.

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace

Společně sepíšeme dokumentaci, v níž detailně charakterizujme váš projekt. Předem určíme, co vše je předmětem dodávky.

Údržba a rozvoj

Údržba a rozvoj

Budeme vaším souputníkem pro příští roky. Nenecháme vás na holičkách a budeme pečovat o projekt, který jsme vám vytvořili.

Vyladěné technické SEO

Vyladěné technické SEO

Projekty nesou nejmodernější technické vlastnosti, které pomáhají vyhledávačům lépe číst obsah a hodnotit jeho kvalitu.

Zaměření na rychlost

Zaměření na rychlost

Celý projekt píšeme na míru od základů. Díky tomu máme maximální kontrolu nad technickým výstupem a vše se načítá velmi rychle.

OpenSource technologie

OpenSource technologie

Pro stavbu projektu využíváme OpenSource CMS WordPress. Nevážeme vás žádnou licencí ani poplatky za jeho rozvoj.

Zajímá nás váš business

Zajímá nás váš business

Napřed se zajímáme, co vydělává vám – jak, proč a kdy lidé nakupují vaše služby. Pak řešíme, jak bude vypadat web.

Pojďte do toho s námi

Rádi se popereme i za váš dobrý projekt.