Brilo logo
CZ
Text menu

Nová tvář Brilo Teamu a boj proti špatným projektům

Tomáš Kocifaj
Tomáš Kocifaj
03.12.2019

Už více jak pět let vytváříme webové projekty. Od malých webových stránek, až po středně velké projekty nebo magazíny. Za tu dobu jsme se setkali s množstvím různých zadání, projektů, klientů,  ale i dodavatelů, po kterých jsme projekty přebírali, nebo jsme byli jen konzultanty na straně klienta.

Čím dál více jsme si však začali všímat toho, co se děje kolem nás. Respektive, co se neděje a dít by se mělo. Hovoříme o různosti přístupů a obrovském kvalitativním rozdílu dodavatelů a jejich výstupů. Ty se občas dost lišily od očekávání klientů. Tvorba webových stránek je totiž neřízená bitva mezi dodavateli, klienty, konzultanty a návštěvníky. Padni, komu padni.

Každý chce urvat pro sebe to nejlepší. Hledají se cesty, jak nejméně zaplatit a na druhou stranu jak vyrobit web co nejrychleji (ale hodně vyfakturovat). Jak vypracovat co největší audit, jehož dokumentaci nakonec stejně nikdo nebude číst. Chápu to, žijeme v rychlé době. Jedni chtějí vydělat, druzí ušetřit. To, co ale podle našeho odhadu dělá málokdo (nechceme říkat že všichni), je zamyšlení nad tím, co vynaložená energie na straně jedné a utracené peníze na straně druhé opravdu přinesou. Jestli za požadovanou cenu projektu (webu) klient získal přesně tu hodnotu, kterou reálně zaplatil. Ale i opačně, zda ušetřené peníze ze strany klienta nezpůsobily větší finanční ztrátu, než kterou úspora na začátku přinesla.

Naši klienti se už vícekrát spálili

Za posledních několik let nás oslovuje cílová skupina klientů, která má jedno společné. Už spolupracovali s řadou firem nebo agentur, vždy se něco pokazilo, něco nevyšlo, něco nešlo, popřípadě se nechtělo. Obvykle jsme byli až třetí nebo čtvrtí, než se k nám klient dostal. Ve většině případů to byly opakující se problémy.

 1. Špatné zadání projektu – vzniklo něco, co klient nechtěl nebo nepotřeboval
 2. Kvalita výstupu byla velmi špatná a klienta projekt brzdil v dalším rozvoji a marketingovému potenciálu
 3. Po pár letech se o web už nikdo nechtěl starat – nikdo nemyslel na údržbu a technický rozvoj a projekt rychle zastaral a přestal technicky vyhovovat
 4. Klient často utratil velký rozpočet, kdy to nebylo nutné, a na další aktivity (propagaci) už pak nezbyl dostatek prostředků
 5. Opačný případ – vývoj byl podfinancován a následně bylo nutno hradit vysoké částky za úpravy a projekt neměl prodejní, ani marketingové schopnosti

To jsou často se opakující problémy webových projektů, s nimiž se stále setkáváme. Nedá se vinit ani zadavatele ani zhotovitel. Chyby jsou na obou stranách.

Rozhodli jsme se s tím vším bojovat

Nechceme soudit, kdo dělá svou práci dělá dobře a kdo ne. To nikam nevede a situace na webovém bojišti se tím nezlepší. Vážíme si práce lidí, a proto chceme vytářet takové prostředí, které jak zadavateli, tak zhotoviteli přinese dostatek vědomostí a podkladů. Předpokládáme, že existuje obecná vůle a snaha věci i svět měnit k lepšímu.

Co od nás můžete v následujících měsících očekávat?

 • Zveřejníme vzory zadávací dokumentace, která by měla v případě výběru dodavatele nového projektu nastavit porovnatelná pravidla. Tuto dokumentaci budeme neustále udržovat, rozvíjet a aktualizovat.
 • Zveřejníme vzor technické dokumentace, která bude jasně určovat, co vše by mělo být v požadovaném (popsaném) projektu obsaženo. K ní také vytvoříme sérii článků, které pomohou dokumentaci dobře sepsat a vytvořit.
 • Zveřejníme vzor smlouvy o dílo, kterou sami používáme. Je sepsána tak, aby vyrovnaně hájila zájmy obou smluvních stran. Bude pravidelně aktualizovaná a udržovaná.
 • Naše nově připravené nabídky pro klienty budou transparentní s položkovým rozpočtem, včetně zisku naší společnosti.
 • Budeme vytvářet a propagovat další obsah, který je s touto tématikou spojený.
 • Připravujeme další plány, materiály a zdroje.

Jak s tím vším naložit

Nám tyto myšlenky dávají smysl a věříme jim. Chceme vytvářet projekty, které budou smysluplné pro všechny. Pro majitele webu, dodavatele webu i návštěvníka webu.

Chceme všem podat pomocnou ruku v podobě materiálů, zkušeností a podkladů tak, abyste své finance utráceli za odpovídající výkony, služby a svá očekávání. Protože kombinace levně / rychle / kvalitně není možná. Vždy platí pouze dva a třetí není možné naplnit z podstaty věci. Chceme pomoci zadavatelům pochopit, co za své finance mohou získat, a také dodavatelům, kteří to myslí stejně, jako my.

Pojďme společně bojovat za to, aby se v ČR vytvářely projekty lidsky, finančně a obecně smysluplné. Budou z nich mít profit všichni.

My se rozhodli udělat ten první krok. Můžete nás následovat.

Sdílejte článek

Podobné články